• Nederland
 • Woonhuis

Privacy Statement

Wij zijn De Groene Grachten. We respecteren uw privacy en privéleven, maar soms hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. Wij beschouwen Persoonsgegevens als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Dit beleid legt uit welke gegevens we gebruiken en waarom (het privacybeleid). Verder leest u hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze websites:


Wij verwerken uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en alle andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet omtrent het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke voogd om onze Websites en Diensten te gebruiken.

Verwerking van persoonlijke gegevens

Wij verwerken alleen Persoonsgegevens als u het contactformulier invult en opstuurt.

Wie is de beheerder van uw persoonlijke gegevens? 

Wij (De Groene Grachten) zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens binnen de relevante wetgeving. Aan het einde van dit stuk vindt u onze contactgegevens en de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming. 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke rechtsgrond en voor welk (e) doel (en) 

We hebben enkele van uw persoonlijke gegevens nodig om onze website en diensten te kunnen gebruiken. 

We mogen uw persoonsgegevens verwerken, omdat we ons houden aan de relevante wetgeving. We verwerken uw persoonsgegevens rechtmatig omdat: 

 • U ons toestemming heeft gegeven; 


We zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is in verband met het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. 

In onderstaande tabel leest u (1) welke persoonsgegevens wij verwerken (2) voor welk doel (en) en (3) op welke rechtsgrond. 

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de volgende doeleinden of voor compatibele doeleinden. Door dit te doen, zullen we uw persoonlijke gegevens niet op een onverwachte manier gebruiken.

 (Persoons) gegevens Doel(en) Juridische basis

 Andere gegevens:

 Contactgegevens,   gebouwinformatie,   persoonlijke voorkeuren   en vraag.

 Wij gebruiken deze   gegevens:
 - Om te reageren op uw   contactverzoek

 - Een noodzaak om   het contract uit te   voeren

 -Toestemming

 

Hoe ontvangen we uw persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen:

We ontvangen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u wanneer u deze informatie invult en verstuurt via het contactformulier.

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen?

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld relevant wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om u een dienst te kunnen verlenen. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen we onze service niet aan u leveren.

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, wijziging of verspreiding door onbevoegde partijen. Om deze reden hebben personen die niets met uw persoonsgegevens te maken hebben, er geen toegang toe. Wij zorgen hiervoor door de volgende maatregelen te nemen:

 • NDA's met onze partners
 • Beveiligingspakket binnen ons hostingpakket
 • Veilige websites die regelmatig worden bijgewerkt


Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de periode waarin we ze nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. We verwijderen de persoonsgegevens nadat we ze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Processoren

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met ‘verwerkers’ binnen de relevante wetgeving. Met deze partijen sluiten wij een bewerkersovereenkomst af, wat inhoudt dat zij uw gegevens zorgvuldig zullen verwerken en dat zij alleen de persoonsgegevens ontvangen die zij nodig hebben om hun dienstverlening te verlenen. Deze partijen zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. We delen uw persoonsgegevens alleen met de volgende categorieën verwerkers:

Bitfactory voor hosting. Zij voeren voor ons de volgende taken uit: hosting, beveiliging, software-updates.

Voor de website www.menurenovacaoverde.pt worden de contactgegevens rechtstreeks naar onze Portugese partner FCT-NOVA Universidade de Lisboa gestuurd. Zij voeren voor ons de volgende taken uit: beantwoord uw vraag.

Voor de website www.zelenimeni.si wordt de contactformulierinformatie rechtstreeks naar onze Sloveense partner E-Zavod gestuurd. Zij voeren voor ons de volgende taken uit: beantwoord uw vraag.

Als we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te delen, zullen we dat doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een overheidsinstantie ons wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen.

Overdracht

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Unie. We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw persoonlijke gegevens.

We zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere landen of aan andere partijen dan de hierboven genoemde.

Links

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming op deze websites. Daarom raden we je aan om altijd het privacybeleid van die websites te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser kan worden gestuurd. De browser slaat dit bestand op uw computer op. Uw computer is getagd met een uniek nummer, waardoor onze site die computer in de toekomst kan herkennen.

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Bovendien zorgen cookies ervoor dat de website sneller werkt, dat u onze website veilig kunt bezoeken en dat wij fouten op onze website kunnen volgen en oplossen.

U kunt cookies altijd zelf verwijderen of uitschakelen via de browserinstellingen. Er worden geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Houd er echter rekening mee dat zonder cookies onze website mogelijk niet zo goed functioneert als zou moeten. Voor meer informatie kunt u onze cookieverklaring lezen:

Nederlands: https://www.degroenemenukaart.nl/nl/cookie-statement

Engels: https://www.degroenemenukaart.nl/en/cookie-statement.

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid wijzigen. Als we het privacybeleid ingrijpend wijzigen, zullen we een melding op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacybeleid. We zullen geregistreerde gebruikers op de hoogte stellen in geval van een substantiële wijziging. Als u geen geregistreerde gebruiker bent, raden wij u aan om de website en dit beleid regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens;
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, te beperken of te verwijderen. In het geval van fraude, niet-betaling of andere onrechtmatige handelingen, kunnen we sommige van uw persoonsgegevens opslaan in een register of op een zwarte lijst;
 • U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen. Deze kopie kunnen wij op uw verzoek aan derden verstrekken, u hoeft dit dus niet zelf te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw gegevens ten onrechte verwerken;
 • U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment van herroeping kunnen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.


Contact

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, of indien u andere vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

De Groene Grachten
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam, Nederland

k.v.k 65474996

020 2101446
info@degroenegrachten.nl

Functionaris voor gegevensbescherming

Tom Huizer
020 21 011446
tom.huizer@degroenegrachten.nl